Strategia Grupy Sfinks Polska na lata 2024-2029 zakłada zakończenie procesu restrukturyzacji w spółce oraz dalszy rozwój sieci. Wśród priorytetów na ten okres znajduje się spłata dotychczasowych zobowiązań, jak również systematyczna poprawa rentowności grupy. Sfinks zamierza podwoić liczbę restauracji pod własnymi markami przy utrzymaniu wzrostu sprzedaży na porównywalnej sieci znacznie powyżej inflacji. Rozwój ma być realizowany m.in. poprzez koncepty wymagające niższej inwestycji oparte o markę parasolową SPHINX, np. SPHINX Sport Bar czy The Burgers by SPHINX. Ważnym kierunkiem rozwoju ma być również budowanie sprzedaży poza gastronomią w ramach oferty dań gotowych i licencjonowania hoteli.

- Wykonana w ostatnich latach praca stanowi solidny fundament, na którym możemy oprzeć dalszy rozwój grupy. Istniejąca sieć restauracji, silne marki i wypracowany model franczyzowy stanowią nasze istotne przewagi na rynku. To jednak nie jedyne nasze atuty. Program lojalnościowy Aperitif, dania gotowe, które z coraz większym sukcesem od dwóch lat rozwijamy i sprzedajemy do największych sieci sklepów w Polsce, a także - co niezwykle ważne z perspektywy zarządzania siecią gastronomiczną - rozwiązania IT, w które inwestowaliśmy przez ostatnie lata, to narzędzia do wypracowywania dalszych wzrostów. Pokazują też, że solidna, konsekwentna praca procentuje. Nas interesuje systematyczne pokazywanie dobrych wyników w dłuższym okresie. Nadrzędnym celem naszych wszystkich działań jest stworzenie silnych fundamentów do wieloletniego rozwoju grupy Sfinks Polska. To ma tworzyć wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy w długim terminie. W przyszłości, po odbudowaniu kapitałów własnych, mamy ambicje bycia spółką dywidendową i dzielenia się zyskiem z naszymi inwestorami – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Strategia rozwoju Sfinks Polska przewiduje, że do końca 2024 roku Sfinks spłaci przewidziane postępowaniem restrukturyzacyjnym zobowiązania handlowe i publicznoprawne, a do sierpnia 2028 roku zamierza spłacić w całości kredyt w BOŚ Banku. Równolegle spółka zamierza kontynuować rozwój sieci w Polsce w oparciu o posiadane marki. Według określonych w strategii celów, sprzedaż na porównywalnej sieci ma rosnąć znacznie powyżej inflacji. Dodatkowo Sfinks planuje w okresie strategii podwoić liczbę restauracji. Głównym modelem rozwoju sieci w grupie będzie model franczyzowy.

- Większość naszych lokali chcemy przekształcić na model franczyzowy, gdyż jest on najbardziej efektywny. Chcemy też w ten sposób dalej rozwijać nasze sieci. Planujemy jednocześnie budować nowe koncepty, które pozwolą na niższy poziom zatrudnienia personelu w restauracjach. Bazą do tego rozwoju ma być nasza najsilniejsza marka - SPHINX, której rozpoznawalność wspomagana przekracza 80%. Chcemy rozwijać sieć gastropubów pod marką SPHINX Sport Bar czy też sieć The Burgers by SPHINX w segmencie quick service restaurants. Planujemy też dalszy rozwój w tym obszarze pod marką Lepione&Pieczone by Chłopskie Jadło. Działanie pod znaną marką pozwoli też wzmocnić naszych franczyzobiorców w pozyskiwaniu korzystniejszych ofert najmu czy też obniżać ich koszty rozpoczęcia działalności dzięki uzyskiwaniu fit out od wynajmujących, czyli lokali już przygotowanych do prowadzenia restauracji. Pozostajemy również otwarci na współpracę z osobami, które już prowadzą restauracje i chciałyby się włączyć do systemu franczyzowego Sfinks Polska – komentuje Sylwester Cacek.

Zgodnie z założeniami strategii, Sfinks przewiduje również rozwój zagraniczny marki SPHINX w oparciu o franczyzę lub masterfranczyzę. Ma być on realizowany poprzez podmiot zależny SPHINX Restaurants. Aktualnie Sfinks posiada list intencyjny dotyczący sprzedaży masterfranczyzy na terenie Egiptu.

Źródłem dodatkowych przychodów, z wykorzystania efektów synergii wynikających ze skali działania, ma być także dla Sfinks Polska współpraca z podmiotami spoza grupy. Dotyczy to przede wszystkim spółki posiadającej marki WOOK i Meta, w której Sfinks ma 24% udziałów czy też spółki, rozwijającej włoską markę Popolo. Marki te już uzupełniają ofertę grupy w ramach łączonych konceptów gastronomicznych.

- Nasi franczyzobiorcy nierzadko otwierają tzw. restauracje combo, gdzie w ramach jednego zaplecza gastronomicznego obsługiwane są zlokalizowane po sąsiedzku restauracje kilku marek, np. SPHINX i Piwiarnia. Chcemy nie tylko rozwijać ten kierunek, ale także pójść o krok dalej i korzystać z szerokiej oferty dań różnych kuchni także w ramach rozwijanych w grupie dań gotowych – zapowiada prezes Sfinksa.

W ciągu ostatnich dwóch lat w największych sieciach handlowych w Polsce zostały sprzedane już ponad 3 miliony dań gotowych sygnowanych marką SPHINX. Aktualnie oferta w tym segmencie obejmuje ponad 35 pozycji - zarówno dania pod markami własnymi SPHINX, Chłopskie Jadło i Spice Up, obejmującej dania kuchni indyjskiej, jak i - na bazie licencji od współpracujących podmiotów - dania kuchni azjatyckiej WOOK i kuchni włoskiej Popolo.

Sfinks zamierza wykorzystać siłę swoich marek nie tylko do rozwoju w gastronomii. Planuje także rozszerzenie wykorzystania marki SPHINX dla oznakowania hoteli, w których zlokalizowane są restauracje pod tym szyldem. Pierwszy taki obiekt funkcjonuje już przy trasie ekspresowej S8 w Żabiej Woli pod Warszawą.

W ramach działań rozwojowych Sfinks zamierza także kontynuować rozwój narzędzi IT, w tym algorytmów wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji w celu optymalizacji i profesjonalizacji ofert dla klientów. Będzie to powiązane z rozwojem programu lojalnościowego Aperitif, którego liczba użytkowników w okresie trwania strategii ma wzrosnąć do minimum półtora miliona. Wprowadzane nowoczesne rozwiązania będą wspierać automatyzację procesów.

Realizacja strategii ma być finansowana z wolnej gotówki wypracowywanej przez grupę, a także ze środków pochodzących od franczyzobiorców, którzy zgodnie z zasadami modelu franczyzowego finansują uruchamianie swoich lokali. Będą oni mogli korzystać z modelu finansowania inwestycji wdrożonej przez Sfinks Polska jako franczyzodawcę.